ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνάδελφοι,

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις τελευταίες εκλογές, διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος : ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Γεν.Γραμματέας : ΜΠΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιπρόεδρος ΟΥΖΟΥΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας: ΛΕΜΟΝΗ ΣΚΑΡΠΑΛΕΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ταμίας : ΚΩΦΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Μέλος : ΑΡΕΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μέλος : ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Μέλος : ΔΑΦΝΟΜΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος : ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Μέλος : ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Μέλος : ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η Διοίκηση