ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνάδελφοι,

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις τελευταίες εκλογές, διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος : ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Γεν.Γραμματέας : ΜΠΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιπρόεδρος ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας: ΟΥΖΟΥΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Ταμίας : ΚΩΦΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Μέλος : ΑΡΕΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μέλος : ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
Μέλος : ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Μέλος : ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Η Διοίκηση