Η Ανεργία Είναι Ένα Σύγχρονο Φαινόμενο


Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο σύμφυτο με το πολιτικό σύστημα στο οποίο ζούμε. Εδώ υπάρχουν κάποια λίγα σύγχρονα οικονομικά στοιχεία που στηρίζουν αυτή την άποψη.

Μια παραγωγή συναδέλφων σχετικά με την ανεργία: