ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.


Συνάδελφοι,

η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν 1-5 Απριλίου, μετά τη συνεδρίαση του στις 08/04/2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Πρόεδρος :                              Κουρτζανίδης Ευστράτιος
 • Γεν.Γραμματέας :                   Μπέλλας Μιχάλης
 • Αντιπρόεδρος :                      Τσιπούρας Θεόδωρος
 • Αναπλ.Γεν.Γραμματέας:       Ουζούνη Πελαγία
 • Ταμίας :                                   Καζάκη Νεφέλη
 • Μέλος :                                    Λεμονή- Σκαρπαλέτζου Βασιλική
 • Μέλος :                                    Παππάς Βαγγέλης
 • Μέλος :                                    Σιδηρόπουλος Δημήτρης
 • Μέλος :                                    Γκέκας Σεραφείμ
 • Μέλος :                                    Γκόλτσιος Θεόδωρος
 • Μέλος :                                    Στολτίδης Λεωνίδας

 

 

Η Διοίκηση