Συγκρότηση Δ.Σ


Συνάδελφοι,

Συγκροτήθηκε το νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν 26/4-7/5 , η σύνθεσή του μετά τη συνεδρίαση του στις 15/05/2018 διαμορφώθηκε ως εξής:

 

Πρόεδρος :                             Κουρτζανίδης Ευστράτιος

Γεν.Γραμματέας :                Μπέλλας Μιχάλης

Αντιπρόεδρος :                     Ουζούνη Πελαγία

Αναπλ.Γεν.Γραμματέας:  Λεμονή- Σκαρπαλέτζου Βασιλική

Ταμίας :                                   Κωφός Διονύσης

Μέλος :                                    Γκόλτσιος θοδωρης

Μέλος :                                    Αρέστης Σταύρος

Μέλος :                                    Στεφανίδης Θεόφιλος

Μέλος :                                    Καραμήτρου Ειρήνη

Μέλος :                                    Κουσούτης Σωτήριος

Μέλος :                                    Στολτίδης Λεωνίδας

 

 

Η Διοίκηση