Μουσική ομάδα ΣΕΤΗΠ


Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΕΤΗΠ ΑΝΑΖΗΤΑ ΜΕΛΗ!


Αν είστε παθιασμένοι με τη μουσική, οργανοπαίχτες/τριες ή τραγουδιστές/τριες με οποιοδήποτε επίπεδο εμπειρίας και θέλετε να μοιραστείτε το ταλέντο σας, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην μουσική ομάδα του ΣΕΤΗΠ.


Στοχεύουμε, πέρα από την κάλυψη των εκδηλώσεων του σωματείου με ζωντανή μουσική, στην ενίσχυση της παρουσίας σε διάφορους τομείς:

🎭Συνεργασία με τη θεατρική ομάδα, ώστε μέσω του συνδυασμού του μουσικού και θεατρικού ταλέντου των μελών μας να ενισχυθεί η συνολική καλλιτεχνική μας εμπειρία.

🎸Ανταλλαγή μαθημάτων μουσικής ανάμεσα στα μέλη μας, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη και ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων, παρέχοντας ένα φιλόξενο περιβάλλον για την εξέλιξη της μουσικής γνώσης και της καλλιτεχνικής έκφρασης.


Για συμμετοχή, ερωτήσεις ή προτάσεις, επικοινωνήστε στο email του ΣΕΤΗΠ setipthess@gmail.com