Εκδημοκρατισμός Συνδικαλιστικο...

Μέσα στο πέρασμα του χρόνου ως συνέπεια αιματηρών αγώνων από την πλευρά των εργαζομένων κατακτήθηκαν διάφορα δικαιώματα όπως το 8ωρο, το πενθήμερο, το 40ωρο και πολλά άλλα. Δικαιώματα τα οποία …