Δημιουργία Επιτροπής Πολιτισμού


Συνάδελφοι,

Το ΔΣ σε συνεδρίαση του 01/11/09 σύμφωνα με το καταστατικό αποφάσισε τη δημιουργία Επιτροπής Πολιτισμού. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτισμού είναι η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, προβολή ταινιών, την οργάνωση και δημιουργία Πολιτιστικών εκδηλώσεων ή οτιδήποτε άλλο θα συμβάλει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν να ενημερώσουν τα μέλη της διοίκησης(αντιπροσώπους) σε κάθε εταιρεία η να στείλουν email στο setipthess@gmail.com .

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ