Επιστολή Προς Τη Γενική Συνέλευση Παν.σωμ.εργ.vodafone-panafon


Συνάδελφοι,

Η διοίκηση του ΣΕΤΗΠ-Θ με τη παρούσα επιστολή, επιθυμεί να μεταφέρει το μήνυμα στη Γενική Συνέλευση του Παν.Σωμ.Εργαζ.VODAFONE-PANAFON, για τη συμμετοχή του και ενίσχυση του, σε κάθε διεργασία απόφασης, για 24ωρη απεργία για την επαναφορά των συναδέλφων στηVODAFONE και τη μη απορρόφηση τους από τη HOL. Το ΣΕΤΗΠ-Θ καθώς και τα μέλη του εργαζόμενοι στηVODAFONE Θεσσαλονίκης, θα ενισχύσουν μια τέτοια απόφαση με κάθε τρόπο.

Η Διοίκηση