Διανομή δελτίων θεάματος ελεύθερου και παιδικού θεάτρου


Από την εργατική εστία ανακοινώνεται, η διανομή δελτίων θεάματος ελεύθερου και παιδικού θεάτρου από τη Πέμπτη 14/10/2010 ,επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.
Επιτροπή Πολιτισμού