ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΣ ΣΕΤΗΠ 5/9 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ


Είμαστε εργαζόμενοι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.


Η δουλειά μας βρίσκεται σε όλα τα μέρη όπου υπάρχει τεχνολογία, και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις δυνατότητες που υπάρχουν για να καλυτερεύσει η ζωή των εργαζομένων όλης της χώρας, μέσα από τις δυνατότητες αυτού του επιστημονικού αντικειμένου.


Αντ’ αυτού, βλέπουμε τη δουλειά μας να αξιοποιείται για να διευκολύνει παρακολουθήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην χώρα μας, την καταστολή, τους πλειστηριασμούς, ακόμα και τους εμπόρους όπλων από διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Όλα αυτά είναι έργα που γίνονται καθημερινά, στην δική μας πόλη, στις δικές μας εταιρείες, και με δική μας συμμετοχή.


Εμπνεόμενοι και από άλλους χώρους, όπως οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ που αρνήθηκαν να διευκολύνουν την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ή οι εργαζόμενοι υγειονομικοί που κατέδειξαν την εγκληματική υπο-αξιοποίηση των ιδιωτικών δομών υγείας κατά την διάρκεια της πανδημίας, καταδικάζουμε την χρήση της δουλειάς και της επιστήμης μας για τέτοιους σκοπούς, που είναι εντελώς αντίθετοι των συμφερόντων του λαού μας.


Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην αφήσουν τους μύθους της υποτιθέμενης «δίκαιης ανάπτυξης» να διαδίδονται, την στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά είτε θα εκπλειστηριάζονται, είτε θα κρυώνουν. Να οργανωθούν στο σωματείο τους, να αναλογιστούν τις δυνατότητες που δίνει η δική τους δουλειά, ο δικός τους κλάδος, να συζητήσουν για το πώς τελικά αυτή αξιοποιείται.