Διακοπή Λεωφορείου στη Vodafone


Συνάδελφοι,

Πριν λίγες ημέρες η εταιρεία Vodafone ανακοίνωσε τη διακοπή του λεωφορείου για τη μεταφορά των εργαζομένων στις κεντρικές εγκαταστάσεις στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Με βασική αιτιολογία το κόστος από τα καύσιμα και τη μη συμμετοχή των εργαζομένων. Συνάδελφοι γνωρίζουμε όλοι , ότι το λεωφορείο είναι το μοναδικό μέσο πρόσβασης για πολλούς συνάδελφους στο χώρο εργασίας. Γνωρίζουμε όλοι ,  ότι η πρόσβαση με άλλο μέσο έκτος του λεωφορείου(Χιονούλα) και αυτοκινήτου είναι αδύνατη .Γνωρίζουμε όλοι , ότι οι εγκαταστάσεις τις εταιρείας βρίσκονται σε ένα σημείο όπου καταστούν επικίνδυνη την πρόσβαση στο χώρο εργασίας (δεν υπάρχει σήμανση στους δρόμους ,πεζοδρόμηση, διαβάσεις, φωταγώγηση).

Όσο αφορά τη μη συμμετοχή των εργαζομένων απαντάμε ,είναι λογικό και επόμενο αφού η εταιρεία έχει κατακερματίσει τη λειτουργία του callcenter σε 10 βάρδιες και το λεωφορείο να καλύπτει μόνο τρεις βάρδιες δημιούργησε την απαξίωση του.

Όσο αφορά το κόστος από τα καύσιμα απαντάμε η εταιρεία έχει χρήματα για τα συνεχόμενα lifting στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τα μεγάλα bonus καθώς και τα έξοδα μετακίνησης των προϊσταμένων και των μεγαλοστελεχών ,αλλά για την ασφάλεια των εργαζόμενων στη μετακίνηση στο χώρο εργασίας δείχνει την απαξίωση της.

Καλούμε τη διοίκηση της εταιρείας να πάρει πίσω την εξαγγελία της για τη διακοπή του λεωφορείου. Να γίνει αναπροσαρμογή των δρομολογίων για να καλύπτει όλες τις βάρδιες του call center και αντίστοιχη αναδιάταξη των βαρδιών σε τρεις βάρδιες στη διάρκεια του 24’ώρου.

Συνάδελφοι,

Δεν πρέπει να δεχτούμε καμία εξέλιξη που να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια μας τα δικαιώματά μας και πολύ περισσότερο την απώλεια θέσεων εργασίας κάτω από οποιοδήποτε πρόσχημα.

Προχωράμε άμεσα σε συλλογή υπογραφών – Καλούμε τη διοίκηση του ΠΑ.Σ.ΕΡΓ.VODAFONE σε συντονισμό και ένταξη στην ΕΣΣΕ τη μετακίνηση των εργαζομένων στην εταιρεία καθώς και την αναδιάταξη των βαρδιών σε τρεις βάρδιες στη διάρκεια του 24ώρου για τα call center.

H διοίκηση του σωματείου θα επιχειρήσει συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας, αν σ’ αυτή τη συνάντηση δεν πάρουμε τη δέσμευση που ζητάμε, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να πετύχουμε το αίτημά μας.

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ